Varsel om ordinær generalforsamling og frist for å melde årsmøtesaker

Ordinær generalforsamling er planlagt avviklet den 12. mai. Innkalling med endelig dato kommer senere.Saker
som ønskes behandlet av generalforsamlingen må sendes styret innen 18.
mars, til leder Sølvi Skarsvåg, Klostergt. 80A eller til nestleder
Astrid Selnes, Klostergt. 78A.Mvh

Styret Nidarlund BRL

07.03.2016

Nytt og bedre strømtilbud til oss

TOBB har valgt ny
samarbeidspartner på levering av strøm til sine kunder. Fra 1.1.2016
samarbeider vi og TOBB med det heltrønderske selskapet TrønderEnergi Marked
(TEM). Vår nye samarbeidspartner er en del av TrønderEnergi konsernet som er
eid av 24 kommuner i Sør- Trøndelag, og hvor Trondheim kommune er en av de
største eierne.


TrønderEnergi AS
vant tilbudsrunden som TOBB hadde invitert til blant ulike aktører.  Valget ble gjort etter en helhetsvurdering, der
både produkt, pris og lokal tilhørighet ble hensyntatt.

07.01.2016

Container

Det kommer container i uke
44
. Her kan dere kaste alt unntatt:


Restavfall


EL-avfall


Spesialavfall –
herunder gips


Bildekk


 


OBS! Umerkede eiendeler i fellesarealer vil bli
kastet.

13.10.2015