Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Årsmøte 2021

Årsmøtet i 2021 planlegges til slutten av april. 

De som er brukere av TOBBs «Min side», har kanskje sett en melding om at årsmøtet skal avholdes 27. april. Styret vil presisere at denne datoen kun er foreløpig og høyst usikker – bl.a. pga. corona-pandemien. Informasjon om endelig fastsatt dato for årsmøtet vil bli gitt så snart denne er klar. Styret beklager denne feilinformasjonen, som skyldes mangler i TOBBs datasystem.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14.02.2021.

Forslag sendes pr. e-post til nidarlund@styrepost.no eller alternativt i postkasse til Sølvi Skarsvåg, 80A eller til Anne-Lise Bjørstad 78C.

TIL ORIENTERING

Styret arbeider med å utrede alternativer for lading av elbil, samt kostnadene disse innebærer.

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Marit Gjendem 452 70 487
Einar Uvsløkk 476 45 638
Eva Leksen  
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar
Angående vaskeriene: Sølvi

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.