Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Referat, årsmøte 2020

Årsmøtet ble avholdt 04.06.20 i Trondheim Spektrum. Etter konstituering, ble regnskap for 2019 godkjent. Endring i vedtekter ang. kortidsutleie ble vedtatt slik at våre vedtekter og borettslagsloven er i samsvar. Forslag fra beboer om oppgradering av EL-anlegg på p-plasser for kupevarmer ble enstemmig avvist. Ett styremedlem ble nyvalgt (se eget oppslag).

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Marit Gjendem 452 70 487
Einar Uvsløkk 476 45 638
Eva Leksen  
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar
Angående vaskeriene: Sølvi

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.