Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Referat, årsmøte 2020

Årsmøtet ble avholdt 04.06.20 i Trondheim Spektrum. Etter konstituering, ble regnskap for 2019 godkjent. Endring i vedtekter ang. kortidsutleie ble vedtatt slik at våre vedtekter og borettslagsloven er i samsvar. Forslag fra beboer om oppgradering av EL-anlegg på p-plasser for kupevarmer ble enstemmig avvist. Ett styremedlem ble nyvalgt (se eget oppslag).

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Marit Gjendem 452 70 487
Einar Uvsløkk 476 45 638
Norvald Ryeng 971 74 980
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar
Angående vaskeriene: Sølvi

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.