Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Referat fra årsmøte 2. april

Viser til årsmøteinnkallingen. Årsmøtet ble avholdt 2. april og følgende saker ble behandlet:

Etter konstituering ble regnskapet gjennomgått og godkjent, likeledes styrehonoraret.

Revisjonsberetning og årsmelding fra styret ble tatt til etterretning.

Forslag fra beboer i 78C ble vedtatt utsatt inntil de berørte i 1. etasje i 78A har sagt sin mening.

Den nye kontaktpersonen for pallekassehagen, orienterte om prosjektet. Etter 1 års forsøk, ble det vedtatt å fortsette med dette.

Valg: Norvald Ryeng ble gjenvalgt som styremedlem. Anne-Lise Bjørset ble valgt til nytt styremedlem (erstatter Astrid Selnes).

 

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Marit Gjendem 452 70 487
Einar Uvsløkk 476 45 638
Eva Leksen  
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar
Angående vaskeriene: Sølvi

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.