Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Referat fra årsmøte 2. april

Viser til årsmøteinnkallingen. Årsmøtet ble avholdt 2. april og følgende saker ble behandlet:

Etter konstituering ble regnskapet gjennomgått og godkjent, likeledes styrehonoraret.

Revisjonsberetning og årsmelding fra styret ble tatt til etterretning.

Forslag fra beboer i 78C ble vedtatt utsatt inntil de berørte i 1. etasje i 78A har sagt sin mening.

Den nye kontaktpersonen for pallekassehagen, orienterte om prosjektet. Etter 1 års forsøk, ble det vedtatt å fortsette med dette.

Valg: Norvald Ryeng ble gjenvalgt som styremedlem. Anne-Lise Bjørset ble valgt til nytt styremedlem (erstatter Astrid Selnes).

 

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Marit Gjendem 452 70 487
Einar Uvsløkk 476 45 638
Norvald Ryeng 971 74 980
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar
Angående vaskeriene: Sølvi

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.