Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Årsmøte 2019 + diverse info.

SAKER TIL ÅRSMØTET:
Årsmøtet er planlagt avholdt tirsdag 2. april. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til nidarlund@styrepost.no
eller til leder Sølvi Skarsvåg, Klostergt. 80A
Frist: innen 24.02.19

ANNEN INFORMASJON:
Vedfyring
Sørg for nok tilluft når det fyres med ved. Det er forbudt å fyre med fuktig ved, papp og papir
da dette genererer beksot som kan gi pipebrann. Beksot kan også føre til at røykvifta på pipa
stopper.


Ro og orden
Styret minner om at det skal være stille etter kl. 2200 på hverdager og 1700 på lørdager (se
informasjonsmappe). Dette gjelder banking, boring, sentrifugering og annen støyende
aktivitet.


Felling av bjørk
I samråd med gartner har styret vedtatt at bjørka skal tas ned. Den stjeler lys og næring fra
prydepletreet, og fjerning av bjørka vil således gi epletreet bedre vekstvilkår. Det er tidligere
vedtatt (på flere årsmøter) at bjørka skal felles når prydepletreet har vokst til.

Mvh
Styret i Nidarlund Borettslag

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Marit Gjendem 452 70 487
Einar Uvsløkk 476 45 638
Eva Leksen  
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar
Angående vaskeriene: Sølvi

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.