Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Desember 2018: INFORMASJON TIL BEBOERNE


Statistisk sett er det mange branner i desember. Økt bruk av levende lys og småelektriske lysdekorasjoner øker risikoen for brann. Varmgang i ladere til for eksempel mobiltelefoner har vært årsak til mange branner den siste tida. Det samme kan gjelde for andre ladere også.

Om brann skulle oppstå, er det derfor viktig at brannvernutstyret er i orden

Sjekk av røykvarslere
Sjekk røykvarsleren ved å trykke inn den runde knappen. Da skal den pipe. Røykvarsleren har et integrert batteri med 10 års levetid.

Sjekk av brannslokningsapparat
Brannslokningsapparatet er fra 2017, men sjekk likevel at trykkmåleren står på grønt felt. Det skal også vendes, slik at pulveret ikke klotter seg.

Brannteppe og slukkespray
Det anbefales at det finnes brannteppe og slukkespray i alle leiligheter.

Vedfyring
Minner om viktigheten om nok tilluft ved vedfyring. Vinduene er nå mye tettere og det trekkes ikke lengre luft gjennom utette pakninger og uisolerte hulrom rundt vindusrammene. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på dette når vifta på avtrekksanlegget går (0700-1000 og 1500-1800 i de fleste oppganger).

Ny e-post-adresse.
Pga EU’s personverndirektiv, har borettslaget fått ny e-post-adresse: nidarlund@styrepost.no

 

Mvh
​Styret Nidarlund Borettslag

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Marit Gjendem 452 70 487
Einar Uvsløkk 476 45 638
Eva Leksen  
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar
Angående vaskeriene: Sølvi

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.