Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

INFORMASJON TIL BEBOERNE - CONTAINER

 

CONTAINER

Det vil stå container mellom blokkene fra 29.10 til 02.11.

Her kan alt kastes UNNTATT:

  • EL-avfall
  • Matavfall
  • Spesialavfall
  • Bildekk

RYDDING I FELLESAREALER

Umerkede eiendeler lagret i barnevognboder og kjellerkorridorer, vil bli kastet.

INFORMASON OM VINDUSPROSJEKTET

 

 

Som dere har merket, er arbeidet med å skifte vinduer godt i gang! Her kommer en repitisjon av informasjonen i den forbindelse: 

Vinduene får samme utforming som før, men det store vinduet i stua blir nå fast. Alle vinduer er utstyrt med ventiler. Utvendig får vinduene Al-bekledning, noe som gjør at de blir vedlikeholdsfrie. Utvendige farger blir som før. Innvendig farge blir standard hvit, dette gjelder også utforinger og karmer. Om noen vil ha et toppstrøk på utforinger og karmer, må dette besørges av andelseier.

Ønskes vindusbrett, må andelseier selv betale for dette.

Det er valgt en u-verdi på 0,8. Varmetapet via vindusglassene vil derfor bli betraktelig mindre enn i dag.

Hva som må gjøres før snekker kommer

  • Ta ned gardiner, persienner etc. og festeanordninger for disse.

  • Rydd unna ting som står i nærheten av vinduene slik at det blir godt med arbeidsrom.

  • Rydd vekk gjenstander dere er redde for. Det er trangt i mange rom.

 

Praktisk gjennomføring:

Vinduene på verandasiden tas opp med lift og lagres på verandaen til de blir satt inn. Små vinduer på soverom og kjøkken lagres annet sted og settes inn fra lift. Strøm til elektrisk verktøy tas fra hver leilighet (det er ikke mange kroner det dreier seg om).

For de som ikke kan være tilstede under arbeidet, er det mulig å gi fullmakt. Benytt slippen i dokumentet vedlagt. Slippen kan legges i postkassen til leder, eller henges på døra den dagen snekkeren kommer.

 

INFORMASJON TIL BEBOERNE: Dugnad og container

DUGNAD

Den årlige dugnaden blir onsdag 2. mai. Oppmøte kl. 18.

Vi raker plener, koster sand og rydder i fellesarealer.

Enkel servering etterpå.

 

RYDDING I SYKKELPARKEN

Alle sykler vil bli merket med blå tape i uke 16. Sykler som fortsatt har blå tape på dugnadsdagen vil bli fjernet.

De som vil beholde sykkelen/syklene sine må altså fjerne tapen!

 

CONTAINER

Det vil stå container mellom blokkene fra 30.04 til 04.04.

Her kan alt kastes UNNTATT: EL-avfall, restavfall, spesialavfall og bildekk.


Styret ønsker alle en fin vår!

 

 


Årsmøte 2018

Det blir årsmøte den 10. april klokken 18:00. 
Sted: TOBBs lokaler i Krambugata. 

Mer informasjon kommer i postkassa

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Marit Gjendem 452 70 487
Einar Uvsløkk 476 45 638
Eva Leksen  
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar
Angående vaskeriene: Sølvi

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.