Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Referat, årsmøte 2020

Årsmøtet ble avholdt 04.06.20 i Trondheim Spektrum. Etter konstituering, ble regnskap for 2019 godkjent. Endring i vedtekter ang. kortidsutleie ble vedtatt slik at våre vedtekter og borettslagsloven er i samsvar. Forslag fra beboer om oppgradering av EL-anlegg på p-plasser for kupevarmer ble enstemmig avvist. Ett styremedlem ble nyvalgt (se eget oppslag).

Årsmøte 2020

Årsmøtet planlegges avholdt den 22. april.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen fredag 6. mars.

Ev. forslag sendes til nidarlund@styrepost.no eller styreleder Sølvi Skarsvåg, Klosterg. 80 A.

Rundskriv april 2019: Vårrydding og dugnad

DUGNAD

Den årlige dugnaden blir tirsdag 7. mai. Oppmøte kl. 18. Vi raker plener, koster sand og rydder i fellesarealer. Enkel servering etterpå.

 

RYDDING I FELLESAREALER OG SYKKELBODER

Alle sykler må merkes med navn og adresse før mandag 6. mai. Umerkede sykler vil bli fjernet i starten av uke 19. Navnløse eiendeler i barnevognboder og andre fellesarealer vil også bli kastet i starten av uke 19.


CONTAINER

Det vil stå container mellom blokkene fra 06.05 til 10.05. Her kan alt kastes UNNTATT: EL-avfall, restavfall, spesialavfall og bildekk.

Referat fra årsmøte 2. april

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2. APRIL  2019

Viser til årsmøteinnkallingen. Årsmøtet ble avholdt 2. april og følgende saker ble behandlet:

Etter konstituering ble regnskapet gjennomgått og godkjent, likeledes styrehonoraret.

Revisjonsberetning og årsmelding fra styret ble tatt til etterretning.

Forslag fra beboer i 78C ble vedtatt utsatt inntil de berørte i 1. etasje i 78A har sagt sin mening.

Den nye kontaktpersonen for pallekassehagen, orienterte om prosjektet. Etter 1 års forsøk, ble det vedtatt å fortsette med dette.

Valg: Norvald Ryeng ble gjenvalgt som styremedlem. Anne-Lise Bjørset ble valgt til nytt styremedlem (erstatter Astrid Selnes).

Årsmøte 2019 + diverse info.

SAKER TIL ÅRSMØTET:
Årsmøtet er planlagt avholdt tirsdag 2. april. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til nidarlund@styrepost.no
eller til leder Sølvi Skarsvåg, Klostergt. 80A
Frist: innen 24.02.19

 

ANNEN INFORMASJON:
Vedfyring
Sørg for nok tilluft når det fyres med ved. Det er forbudt å fyre med fuktig ved, papp og papir
da dette genererer beksot som kan gi pipebrann. Beksot kan også føre til at røykvifta på pipa
stopper.


Ro og orden
Styret minner om at det skal være stille etter kl. 2200 på hverdager og 1700 på lørdager (se
informasjonsmappe). Dette gjelder banking, boring, sentrifugering og annen støyende
aktivitet.


Felling av bjørk
I samråd med gartner har styret vedtatt at bjørka skal tas ned. Den stjeler lys og næring fra
prydepletreet, og fjerning av bjørka vil således gi epletreet bedre vekstvilkår. Det er tidligere
vedtatt (på flere årsmøter) at bjørka skal felles når prydepletreet har vokst til.

Mvh
Styret i Nidarlund Borettslag

Desember 2018: INFORMASJON TIL BEBOERNE


Statistisk sett er det mange branner i desember. Økt bruk av levende lys og småelektriske lysdekorasjoner øker risikoen for brann. Varmgang i ladere til for eksempel mobiltelefoner har vært årsak til mange branner den siste tida. Det samme kan gjelde for andre ladere også.

Om brann skulle oppstå, er det derfor viktig at brannvernutstyret er i orden

Sjekk av røykvarslere
Sjekk røykvarsleren ved å trykke inn den runde knappen. Da skal den pipe. Røykvarsleren har et integrert batteri med 10 års levetid.

Sjekk av brannslokningsapparat
Brannslokningsapparatet er fra 2017, men sjekk likevel at trykkmåleren står på grønt felt. Det skal også vendes, slik at pulveret ikke klotter seg.

Brannteppe og slukkespray
Det anbefales at det finnes brannteppe og slukkespray i alle leiligheter.

Vedfyring
Minner om viktigheten om nok tilluft ved vedfyring. Vinduene er nå mye tettere og det trekkes ikke lengre luft gjennom utette pakninger og uisolerte hulrom rundt vindusrammene. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på dette når vifta på avtrekksanlegget går (0700-1000 og 1500-1800 i de fleste oppganger).

Ny e-post-adresse.
Pga EU’s personverndirektiv, har borettslaget fått ny e-post-adresse: nidarlund@styrepost.no

Mvh
​Styret Nidarlund Borettslag

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Marit Gjendem 452 70 487
Einar Uvsløkk 476 45 638
Eva Leksen  
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar
Angående vaskeriene: Sølvi

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.