Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

REVISJON AV REGLER OG RETNINGSLINJER I BORETTSLAGET

Styret har revidert regler og retningslinjer i borettslaget. Fullstendig revidert mappe vil bli delt/lagt ut i nærmeste framtid. Av viktige ting kan nevnes:

Regler for ro og orden er uforandret.

Støyende aktivitet er ikke tillatt etter kl. 22 på hverdager og etter kl. 17 på lørdager.

Eiers vedlikeholdsplikter

omfatter bla. følgende:

  • Sikringsskap (plassert i oppgangen)

  • Årlig sjekk av brannslokningsapparat og røykvarsler

  • Vedlikehold av tredekke på veranda

  • Vedlikehold av avløpsrør fram til felles anlegg

Skifte av sluk

Borettslaget dekker inntil kr. 10 000,- for bytte av gammelt støpejernssluk. Borettslaget dekker ikke flytting av sluk. Ev. reparasjon av tak i underliggende leilighet dekkes med inntil kr. 5000,-. Søknad må sendes styret.

Ventilasjon

Det er strengt forbudt å kople ekstra avtrekksvifte til felles ventilasjonsanlegg.

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Mari Lie Arntsen 932 80 677
Einar Uvsløkk 476 45 638
Norvald Ryeng 971 74 980
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar.
Angående vaskeriene: Sølvi.
Webredaktør: Mari.

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.