Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

INFORMASJON TIL BEBOERNE: Dugnad og container

DUGNAD

Den årlige dugnaden blir onsdag 2. mai. Oppmøte kl. 18.

Vi raker plener, koster sand og rydder i fellesarealer.

Enkel servering etterpå.


RYDDING I SYKKELPARKEN

Alle sykler vil bli merket med blå tape i uke 16. Sykler som fortsatt har blå tape på dugnadsdagen vil bli fjernet.

De som vil beholde sykkelen/syklene sine må altså fjerne tapen!


CONTAINER

Det vil stå container mellom blokkene fra 30.04 til 04.04.

Her kan alt kastes UNNTATT: EL-avfall, restavfall, spesialavfall og bildekk.


Styret ønsker alle en fin vår!


 


Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Mari Lie Arntsen 932 80 677
Einar Uvsløkk 476 45 638
Norvald Ryeng 971 74 980
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar.
Angående vaskeriene: Sølvi.
Webredaktør: Mari.

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.