Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Informasjon til beboere

Økning av felleskostnader

Felleskostnadene øker med 6% fra 01.01.18. Økningen skyldes skifting av alle vinduer til neste år. Styret er i gang med å planlegge prosjektet. KabelTV/internett vil øke med kr. 23,- pr. mnd.

Nye brannslokningsapparater- Sjekk av røykvarslere

Brannslokningsapparatene skal skiftes ut (levetiden er utløpt).

Fredag 8. desember setter vaktmesteren nytt brannslokningsapparat utenfor døra til hver leilighet. Sett ut det gamle apparatet så vaktmester kan ta det med seg. Eventuelt kan det gamle apparatet settes i søppelboden. Beboere som ikke gjør dette, må selv betale miljøavgiften på kr. 140,-.

Desember er brannmåneden, og styret minner om at røykvarslere må sjekkes. Brannteppe og slukkespray bør også være på plass.

Ny pumpestasjon ved gangbrua

Det skal bygges ny pumpestasjon ved gangbrua, og nye rør for kloakk og overløp skal legges. I samme prosjekt skal også fortau i Klostergt. bli bredere. Dette medfører en del anleggsvirksomhet rundt oss våren 2018, og vi må regne med trafikkregulering i Klostergt. mens arbeidet pågår.

Ro og orden

Det kommer klager med jevne mellomrom på bråk kvelds - og nattestid. Alle må innordne seg etter de husordensregler som gjelder. Det er for eksempel ikke greit å sentrifugere midt på natta.

Styret ønsker alle beboerne ei fin førjulstid!

Mvh Styret i Nidarlund

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Mari Lie Arntsen 932 80 677
Einar Uvsløkk 476 45 638
Norvald Ryeng 971 74 980
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar.
Angående vaskeriene: Sølvi.
Webredaktør: Mari.

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.