Denne siden inneholder nyttig informasjon for beboere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med borettslaget.

Informasjon til beboere
Økning av felleskostnader: 6% + 23,-

Nye brannslokningsapparater, 8. desember. Selvsjekk av røykvarslere

Ny pumpestasjon ved gangbrua. Dette vil medføre en del anleggsvirksomhet våren 2018

Ro og orden. Det kommer en del klager på bråk kvelds- og nattestid. Innordne dere etter husordensregler. F.eks. sentrifugering nattestid er ikke greit.
Viktig informasjon til beboerne

CONTAINER

Det kommer container i uke 19. Den blir stående mellom blokkene fra mandag 8. til fredag 12. mai.

Her kan dere kaste alt, men IKKE: restavfall, EL-avfall, spesialavfall (eks. malingsrester og andre kjemikalier, batterier, lyspærer etc.), bildekk.

 

DUGNAD

Det vil bli dugnad onsdag 10. mai kl. 1800. Vi rydder og raker i fellesarealene. Enkel servering etter endt dugnadsinnsats.

 

NAVNLØSE SYKLER KASTES i UKE 19

Alle sykler må være merket med navn i uke 19. Umerkede sykler vil bli kastet. Dette gjelder sykler i sykkelboder, barnevognboder og sykkelstativer ute.

 

UMERKEDE EIENDELER I FELLESAREALER KASTES i UKE 19

Alle eiendeler oppbevart i fellesarealer må alltid merkes med navn. Navnløse eiendeler vil bli kastet i uke 19.

 

Mvh

Styret i Nidarlund


Ny vaktmester og nytt rengjøringsfirma

Ny Vaktmester

Fra 1. februar er det Hansen Vaktmesterservice som skal utføre vaktmesteroppgavene i borettslaget.

Vi fortsetter ordningen med arbeidsliste i oppgangene. Her kan beboerne føre opp ting som må utbedres.

 

Nytt rengjøringsfirma

Firma NRS skal nå ha ansvar for rengjøring av oppganger og kjellerkorridorer. Oppganger vaskes en gang pr. uke og kjellergangene hver 14. dag.  Rengjøringspersonalet flytter ikke på matter og andre gjenstander som står i fellesarealene (eks. barnevogner, rullatorer). Matter må tas inn på vaskedagen (tirsdag) for at det skal bli vasket foran dørene. Beboere som har gjenstander stående i fellesarealet under vaskingen, må vaske selv der dette er plassert.

Det blir en kostnadsøkning på kr. 19,- pr. andel pr. mnd. Fra 1. juli vil felleskostnadene øke tilsvarende.

 

Styret ønsker beboerne en ren og ryddig vår!

 

Mvh

Styret Nidarlund

Varsel om ordinær generalforsamling og frist for å melde årsmøtesaker
Ordinær generalforsamling er planlagt avviklet den 12. mai. Innkalling med endelig dato kommer senere.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må sendes styret innen 18. mars, til leder Sølvi Skarsvåg, Klostergt. 80A eller til nestleder Astrid Selnes, Klostergt. 78A.

Mvh

Styret Nidarlund BRL

 

Nytt og bedre strømtilbud til oss

TOBB har valgt ny samarbeidspartner på levering av strøm til sine kunder. Fra 1.1.2016 samarbeider vi og TOBB med det heltrønderske selskapet TrønderEnergi Marked (TEM). Vår nye samarbeidspartner er en del av TrønderEnergi konsernet som er eid av 24 kommuner i Sør- Trøndelag, og hvor Trondheim kommune er en av de største eierne.

TrønderEnergi AS vant tilbudsrunden som TOBB hadde invitert til blant ulike aktører.  Valget ble gjort etter en helhetsvurdering, der både produkt, pris og lokal tilhørighet ble hensyntatt.

Container
Det kommer container i uke 44. Her kan dere kaste alt unntatt:

  • Restavfall
  • EL-avfall
  • Spesialavfall – herunder gips
  • Bildekk

 OBS! Umerkede eiendeler i fellesarealer vil bli kastet.

Vannavstengning
Må vannet stenges ved rørleggerarbeid, så varsle dette med oppslag i gangen/ ev. nabooppgangen. Sjekk med rørlegger om nabooppgangen blir berørt. Skulle vannet komme bort og dere ikke er varslet, så kan noe akutt ha skjedd. I slike situasjoner: Vent til vannet kommer tilbake.
Ro og orden
Respekter reglene for ro og orden.

Lagring av eiendeler i fellesarealer er ikke tillatt. Dette hindrer renhold og kan hindre brannsikkerheten. Korttidslagring i barnevognboder er tillatt (i påvente av container). Eiendelene må da være merket med navn og adresse.
Avfallshåndtering
Beholderne i søppelbodene er beregnet på daglig avfall fra husholdningen. Store ting slik som emballasje, avfall ifb. med oppussing og rydding skal kastes i container eller fraktes til fyllinga. Det er ikke OK å sette slikt i søppelboden. Husk også å komprimere papiravfallet; esker, kartonger etc.
Nye hjemmesider

Vi har omsider lansert nye hjemmesider. Ta en titt, kom med innspill.

Kontaktinformasjon

E-post  
nidarlund@styrepost.no  
Styret:   
Leder  
Sølvi Skarsvåg 926 22 186
Styremedlemmer  
Anne-Lise Bjørstad 952 18 158
Mari Lie Arntsen 932 80 677
Einar Uvsløkk 476 45 638
Norvald Ryeng 971 74 980
   

 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Finner du svar under info for beboere?
Hvis nei:
Kontakt styret på telefon mellom 16-18 på hverdager eller på e-post.
Lån av tilhenger: Einar.
Angående vaskeriene: Sølvi.
Webredaktør: Mari.

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig.